Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПОКАНА за сформиране на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за 2021-2027 г.

Министерството на земеделието, храните и горите публикува ПОКАНА за сформиране на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за 2021-2027 г.. Поканата е към всички неправителствени организации в сектора- представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност не може да подаде повече от едно заявление. Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които са подали в срока на поканата заявления по образец и отговарят на посочените критерии ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат по 1 (един) общ представител на съответната група организация за основен член и до 3 (трима) представители за резервни членове.

Писмените заявления се представят по образец, приложен към поканата на адрес: 1606 гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, Министерство на земеделието и храните.

Крайният срок за приемане на документи е 15 (петнадесет) работни дни от датата на публикуване на поканата на 25 юли 2019 година.

Самата ПОКАНА и всички необходими документи може да откриете на страницата на МЗХГ.

Източник: МЗХГ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

tedxsz

magazine-startus