АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ СТАРА ЗАГОРА

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007
E-mail: office@szeda.eu

Екип на АРИР - Стара Загора

Европейски информационен център EUROPE DIRECT – Стара Загора

Rumyana Grozeva, PhD

Exekutivedirektor
rumyana@szeda.eu

Туристически информационен център Стара Загора

Konstantin Stoyanov, PhD

Direktor von Europa Direkt Stara Zagora
konstantin@szeda.eu

TEDx Stara Zagora

Mihaela Dineva

Experte Programme und Projekte
mihaela@szeda.eu

Национална селска мрежа

Boryana Petrova

Experte Programme und Projekte
b.petrova@szeda.eu

Индустриална зона Загоре

Kostadin Penchev

Experte Programme und Projekte
k.penchev@szeda.eu

Алианс Франсез Стара Загора

Sofia Savova

Experte Programme und Projekte
sofia.savova@szeda.eu

Икономически проучвания и анализи на регион Стара Загора

Проучване и оценка на реалния икономически потенциал на регион Стара Загора и възможностите му за развитие

Разработване на регионални стратегии

Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране

Установяване на делови контакти

Подпомагане на местните и регионалните власти, бизнеса и други заинтересовани лица и организации от региона при установяването на делови контакти и изграждане на делови отношения в България, ЕС и трети страни

Консултантски, информационни и офис услуги

Предоставяне на консултантски, информационни и офис услуги на МСП, общински и държавни институции, неправителствени организации; съдействие при търсене на финансиране и установяване на делови контакти

Организиране на срещи, изложби и панаири

Организиране на срещи, изложби и панаири за популяризиране на местния бизнес и съдействие за участие в търговски изложения и бизнес-форуми в страната и чужбина.

Обучение и преквалификация

Организиране на обучение и преквалификация в съответствие с потребностите на икономическото развитие;

Европейски информационен център EUROPE DIRECT – Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е приемна структура на четиринадесетия по ред Център на Европейската информационна мрежа EUROPE DIRECT в България. Основен партньор по проекта е Община Стара Загора. Асоциирани партньори са Областна администрация - Стара Загора, Общините на територията на Старозагорска област (Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево, Гълъбово, Чирпан, Опан, Братя Даскалови, Павел баня), Търговско-промишлена палата, РАО Тракия, Тракийски университет, Регионална библиотека „Захарий Княжески" и др. Чрез EUROPE DIRECT – Стара Загора различните целеви групи - студенти, предприемачи, интелектуалци, земеделци, местни власти в Старозагорски регион могат да осъществят връзка с централния офис на информационната мрежа в Брюксел, да потърсят информация и съдействие от различни европейски институции, организации, експерти.

Image

Партньори на Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

Община Стара Загора

Gemeinde Stara Zagora

Областна администрация - Стара Загора

Gebietadministration - Stara Zagora

Търговско-промишлена палата

Handelsindustrielle Kammer

Индустриална зона Загоре

INDUSTRIAL ZONE ZAGORE AD

Областен информационен център Стара Загора

Областен информационен център Стара Загора

Регионална асоциация на общини

Regionele Verenigung der Gebiete "Trakiq''

Тракийски университет

Trakische Universität

Регионална библиотека „Захарий Княжески

Regionale Bibliothek "Zahari Knyazscheski''

Община Казанлък

Gemeinde Kazanlak

Община Мъглиж

Gemeinde Maglizsch

Община Гурково

Gemeinde Gurkovo

Община Николаево

Gemeinde Nikolaevo

Община Раднево

Gemeinde Radnevo

Община Гълъбово

Gemeinde Galabovo

Община Чирпан

Gemeinde Tschirpan

Община Опан

Gemeinde Opan

Община Братя Даскалови

Gemeinde Bratq Daskalovi

Община Павел баня

Gemeinde Pavel Banq