OПИСАНИЕ
ПАРТНЬОРИ
АНКЕТИ
OПИСАНИЕ
OПИСАНИЕ
ПАРТНЬОРИ
АНКЕТИ

От януари 2014 г. Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора е част от международен партньорски консорциум от 8 организации от черноморски регион (България, Румъния, Молдова, Грузия, Турция) по проект Development of Outdoor Adventure Tourism Network (Мрежа за развитие на приключенски туризъм в Черноморския регион), съ-финансиран по програма “Black Sea Basin 2007-2013”.

Конкретните цели са:

– Да се определят възможностите и пречките в развитието на туристическия сектор, за да се постигне устойчиво икономическо развитие в региона;

– Да се разработи стратегия за устойчив приключенски туризм и план за действие за региона;

– Да се повиши управленския капацитет на местните институции, туристическите оператори и малките предприятия, работещи в областта;

– Да се популяризира приключенския туризъм като средство за устойчиво икономическо развитие и стимулиране на бизнес сътрудничество.

Дейностите по проекта са обособени в няколко групи, сред които: проучване на съществуващите туристически продукти на открито; създаването на мрежа; подготовка на стратегия и план за действие.

Във връзка с успешното изпълнение на дейностите и постигане на планираните резултати, в момента се провежда мащабно он-лайн проучване във всички участващи страни.


Водещ партньор: Romania Constanta Governorate;

Партньор 1: Kastamonu Governorate Special Provincial Administration;

Партньор 2: Turkish NGO ADA – Awareness for Development Association;

Партньор 3: Rize Provincial Special Administration

Партньор 4: IBDIPC (International Business Development and Investment Centre, Batumi, Georgia;

Партньор 5: Organization for Small and Medium Enterprises Sector Development (ODIMM), Chisinau, Moldova;

Партньор 6: Stara Zagora Regional Economic Development Agency, Bulgaria;

Партньор 7: Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora (CCI CZ)

Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото икономическо и социално развитие в региона на Черно море, чрез природното, историческото и културното богатство и укрепване на капацитета за управление на туристически продукти.

Translate »