Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

На 13 март в Стара Загора се проведе първата среща на заинтересованите страни по проект PLASTECO, финансиран по програма INETRREG Europe

На 13 март в Стара Загора Агенция за регионални иономическо развитие беше домакин на първата среща на заинтересованите страни в контекста на проекта PLASTECO. Събитието събра различни представители, ангажирани с темата „използване на пластмаси“ - еколози, компании, произвеждащи пластмаси, компании за производство на продукти, заместващи пластмаса, национални и регионални власти.

След представяне на АРИР - Стара Загора и нейната роля в проекта, срещата премина към запознаване на аудиторията с основната концепция на проекта PLASTECO. Презентацията бе интерактивна и гостите имаха възможност да споделят своето мнение и да обменят опит в областта на прилагането на пластмаси на национално и регионално ниво. Благодарение на разнообразното представителство всички присъстващи се запознаха с позицията на отговорните национални институции, регионалните власти, както и частния сектор.

Тази първа среща на заинтересованите страни постави основите на взаимно полезно сътрудничество между различни заинтересовани страни, активни в сектора на пластмасите. Освен това тя повдигна основни въпроси относно бъдещето на използването на пластмаса в контекста на поетапно прекратяване на широкото замърсяване с пластмаса. Не на последно място бяха изтъкнати ползите от „кръговата икономика“, представяйки идеята за „нова икономика на пластмаси“. 

Това бе първата от общо 6 срещи на заинтересованите страни, които ще се проведат в рамките на проект PLASTECO и ще доведат до реални предложения за въвеждане на мерки за допълнително органичаване на замърсяването с пластмаса и преминаването към "нова икономика на пластмаси".

За повече информация, свързана с "управлението" на пластмасата, натиснете ТУК 


Презентация АРИР - Стара Загора

Презентация представяне на проект PLASTECO

Презентация на дейност А2.1 - Срещи на заинтересованите страни по проект PLASTECO

IMG 4377

IMG 4378

IMG 4382

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

  • Services on legal, financial, project management and real estate matters for foreign investors;

    READ MORE...

Upcoming

No events

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80-en