Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР-СТАРА ЗАГОРА БЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ТЕМАТА НИСКО-ВЪГЛЕРОДНАТА ИКОНОМИКА

Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора, в сътрудничество с Интер-регионална платформа за обучение по европейски политики, инициираха провеждането на партньорска среща по темата „Подкрепа за развитието на лигнитен регион Стара Загора чрез разнообразяване на икономическия профил и намаляване на екологичния отпечатък от производството на електроенергия”. Срещата се състоя в периода 26-27.02.2020 г. в Стара Загора и в нея взеха участие утвърдени европейски експерти в областта на ниско-въглеродната икономика от Гърция, Дания, Нидерландия и Чехия:

 • Дионисиос Янакопулос (Dionysios Giannakopoulos), Старши научен сътрудник в Центъра за изследвания и технологии Елада / Институт за химически процеси и енергийни ресурси (CERTH / CPERI), Западна Македония / Гърция;
 • Яна Недрова (Jana Nedrdová), Ръководител на отдел, Областна администрация на регион Усти, Чехия;
 • Карел Тихи (Karel Tichý), Заместник-мениджър на RE: START Стратегия, Министерство на регионалното развитие, Чехия;
 • Магда Ковалска (Magda Kowalska), Инженер по механика и енергетика, PlanEnergi, Дания;
 • Зои Капетаки (Zoe Kapetaki), Ръководител на проекта, Генерална Дирекция Съвместен научно-изследователски център, Европейска комисия, Петен, Нидерландия.

В двудневния семинар активна роля имаха и заинтересовани страни по темата от региона – представители на частния бизнес в сферата на производството на енергия, на местната и регионалната власт, на академичните и научните среди в областта, еколози и др.

Темитичните експерти на Платформата за изучаване на политики, специализирани в темата на ниско-въглеродната икономика, също допринесоха значително за реализирането, ефективността и достъпността на отганизираната среща със своята задълбочена информираност, експертиза и опитност.

Партньорската среща имаше за основна цел провокиране на задълбочен диалог между експертите и заинтересованите страни, в който да се анализира текущата ситуация в региона и да се обсъдят възможностите за действие за в бъдеще в контекста на Европейските регулации по темата. Гостуващите партньори споделиха своите задълбочени знания и ценен опит от своите региони за основните политики, прилагани в процеса на преход, описвайки добри практики от Европа. По време на срещата бяха засегнати няколко основни политически предизвикателства:

 • Социално-икономическа диверсификация:

-  развиване на производство извън сектора на електроенергия;

-  в енергийния сектор в областта на възобновяемите енергии;

 • Технологични решения за чисто производство на енергия;
 • Възможности за финансиране на всичко гореизброено.

Експертите предложиха своята визия за преодоляването на тези трудности, с които регионът предстои да се сблъска, подкрепяйки тезата си с данни и опит от практиката си. В края на срещата международните експерти изготвиха набор от препоръки с участието на регионалните власти в приемащия регион и заинтересовани страни. Те ще служат за основа за последващ дебат по темата на ниско-въглеродна икономика както на регионално, така и на национално ниво.

АРИР – Стара Загора благодари на експертите за тяхната готовност да споделят знанията и опита си, на всички заинтересовани страни, които активно участваха в дискусията, както и на Интер-регионална платформа за обучение по европейски политики за съдействието при организацията на тази така полезна среща!

Материалите, коментирани по време на срещата, са достъпни на английски език и може да намерите тук:

Socio-economic Diversification

Cleaning Power Production

Financing the Transition

Clean Energy Technologies in Coal Regions  с водещ автор Зои Капетаки. 

b_420_200_16777215_00_https___lh6.googleusercontent.com_T-TpdULU4rBvrcdKyshrsitxrel-4wpUN6_8GMJpiFwyeERlX3E273BLrtQSjrv6o9Ovh-AJGMzX6psmvy2l6dULJYhvyPyVO-QqxC2_m3Sd8O9WzoUVRvEAClfZ3hF-0rRo9CIIPwFDzerdu.

b_420_200_16777215_00_https___lh6.googleusercontent.com_x2pqKffeVDKJRlD-siMTFfSgdRSiBJ0My-wkoD_5Z5AnyZRI87Ez0FlroMUm0q_gw6B5Ph5nvPQn9KZaCVvhMu-jADEszuBuK6bBr6fLY9EvJcZmZWgLIniQmuPh3vp1QlYQ5TUDtxHAo14pR.


20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

 • Services on legal, financial, project management and real estate matters for foreign investors;

  READ MORE...

Upcoming

No events

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80-en