Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 03.06.2020

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

ОБЯВЯВА НА 03.06.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

 /кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1606,

УПИ I625, кв. 4 - „Голиш“

417

13 000

6 500

1 300

2

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1604,

УПИ IV625, кв. 6 - „Голиш“

1926

60 000

30 000

6 000

3

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1599,

УПИ I656, кв. 13 - „Голиш“

2272

82 000

41 000

8 200

4

гр. Стара Загора, ПИ 68850.517.1030,

УПИ I1030, кв. 31 - „Голиш“

1238

40 000

20 000

4 000

5

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.924,

УПИ IVобщ, кв. 502а - „Кольо Ганчев“

288

20 000

10 000

2 000

6

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.1609,

УПИ XXXVI1609, кв. 4870 - „Кольо Ганчев“

260

9 000

4 500

900

7

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.1610,

УПИ XXXVII1610, кв. 4870 - „Кольо Ганчев“

290

10 000

5 000

1 000

8

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.1611,

УПИ XXXVIII1611, кв. 4870 - „Кольо Ганчев“

260

9 000

4 500

900

9

гр. Стара Загора, ПИ 68850.524.1612,

УПИ XXXIX1612, кв. 4870 - „Кольо Ганчев“

240

8 000

4 000

800

10

гр. Стара Загора, ПИ 68850.502.23,

УПИ Vобщ, кв. 604 - „Три чучура-север“

765

73 000

36 000

7 300

11

гр. Стара Загора, ПИ 68850.502.28,

УПИ VIII, кв. 604 - „Три чучура-север“

1920

183 000

90 000

18 300

12

с. Горно Ботево УПИ XVIобщ,  кв. 1

795

4 200

2 000

400

13

с. Горно Ботево УПИза комб.дет. учр.,  кв. 49

5465

22 000

11 000

2 200

14

с. Горно Ботево УПИ IIобщ,  кв. 52

910

5 000

2 500

500

15

с. Змейово УПИ XIXобщ, кв. 18

610

12 500

6 200

1 200

16

с. Змейово УПИ IVобщ, кв. 58

500

15 000

7 500

1 500

17

с. Кирилово УПИ IV438, кв. 36а

693

12 500

6 000

1 200

18

с. Козаревец УПИ VII, кв. 25

1184

3 100

1 500

300

19

с. Козаревец УПИ VIII, кв. 25

956

2 600

1 300

250

20

с. Козаревец УПИ IX, кв. 25

1130

3 000

1 500

300

21

с. Козаревец УПИ X, кв. 25

1003

2 700

1 300

250

22

с. Козаревец УПИ XI, кв. 25

1064

3 000

1 500

300

23

с. Пшеничево УПИ VIIобщ, кв. 38

1068

2 500

1 300

250

24

с. Пшеничево УПИ VIIIобщ, кв. 38

1106

2 500

1 300

250

25

с. Пшеничево УПИ Iобщ, кв. 39

1378

3 200

1 500

300

26

с. Пшеничево УПИ IIобщ, кв. 39

1490

3 500

1 800

350

Специфични условия:

  1. 1.За обект № 1 – през имота преминава подземен електропровод.
  2. 2.За обект № 2 – през имота преминава подземен електропровод и въздушен електропровод 110 kV.
  3. 3.За обект № 10 – пo източната граница на  имота върви кабел СрН.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 01.06.2020 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 01.06.2020 г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

  • Writing project proposals for programmes under the EU and other international and national funding programmes;

    И ОЩЕ...

Upcoming

No events

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80-en