Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР-Стара Загора с одобрен план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки в рамките на проект GPP4Growth, съфинансиран по програма INTERREG Europe

new logo

След три години усилена работа като част от проект GPP4Growth, съфинансиран по програма INTERREG Europe, екипът на АРИР-Стара Загора представи и получи одобрение за „План за действие с мерки за стимулиране на използването на зелени обществени поръчки". Планът за действие* беше валидиран от Изпълнителна агенция за околна среда (ИАОС) и от Joint Secretariat (управляващият орган) на програма INTERREG Europe. Заложените в плана мерки са идентифицирани през последните 3 години от страна на екипа на АРИР-Стара Загора като добри практики, които могат да подобрят средата за по-ефективно прилагане на зелените обществени поръчки в България. 

 Мерките в плана за действие са разделени в три различни категории въз основа на техния подход към публичната администрация и бизнеса:

  • Препоръки за мерки, които ще адресират необходимостта от повече информация относно зелените обществени поръчки както за публичната администрация, така и за бизнеса.
  • Препоръки за мерки, които ще бъдат със стимулиращ характер за администрацията.
  • Препоръки за мерки, които разглеждат въпроса с административния капацитет както в бизнес, така и в обществената администрация, който засяга участието в зелени обществени поръчки.

Проектът “GPP4Growth” (Зелени oбществени поръчки за регионален растеж чрез ефективно използване на ресурсите) цели да популяризира устойчиво развитие базирано на еко-иновации, кръгова икономика и обществени услуги, ефективно използващи ресурсите. Резултати от прочувания показват, че Европейската комисия потвърждава, че зелените обществени поръчки са идеален инструмент за постигане на тази цел, тъй като позволява обединяването на зелени критерии като цикъл за оценка на разходите в процесите на производство и потребление на публичния сектор. Идеята на проекта GPP4Growth е развита с цел справяне с тези предизвикателства чрез международно сътрудничество, обмяна и оценка на добри практики на региони, за да повлияе на политики, както на регионално, така и национално ниво за подобряване на ефективното използване на ресурсите в регионалните икономики. 

Верися на Плана за действие на български език може да бъде намерена тук: https://www.interregeurope.eu/gpp4growth/library/#folder=2322 

Обява за търг

logoSZ 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА

На 25.03.2020 г. от 10.00 часа да се проведе публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Ст. Загора, за изграждане на сграда със застроена площ 523.14 кв. м, разгъната застроена площ /без сутерени/ - 3083.59 кв. м и разгъната застроена площ /със сутерени/ 4652.01 кв. м, включваща две подземни нива, партер, три надземни нива и терасовиден етаж.

Начална тръжна цена                                                    1 915 000 лева без ДДС

Депозит за участие                                                             300 000 лева

Стъпка на наддаване                                                        190 000 лева       

Спечелилият търга е длъжен да разработи работен проект, който изцяло да бъде съобразен с класирания на първо място, съгласно Решение № 10-00-1103/24.06.2019 г. на Кмета на Общината предварителен проект за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора.

Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 12.00 часа на 23.03.2020 год., от Център за услуги и информация на общината – работно място № 5 и № 6, срещу 60 лева /с ДДС/, внесени в касата на община Стара Загора.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б.с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCRBGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 23.03.2020 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

На 24.03.2020 в Стара Загора, "Капитал" организира среща на бизнеса и местната власт

Среща на бизнеса и местната власт организира "Капитал" в Стара Загора. Тя ще се състои на 24.03.2020 от 10 часа в Парк-Хотел Стара Загора.
Основни теми на събитието са: "Енергийният преход и предизвикателствата за регионалната икономика", "Как ще се промени Стара Загора след новия Общ устройствен план", "Как градът става по-умен и по-зелен", "Ще има ли Стара Загора нов творчески квартал" и др.
Регистрация за присъствие на събитието може да направите и от тук:

Бюлетин м. януари 2020 на Европа Директно - Стара Загора Брой 10/2019 (57)

Изтеглете Бюлетин м. януари 2020 на Европа Директно - Стара Загора Брой 1/2020 (57) 

PDF - ( Файловото разширение - .PDF ) е отворен стандарт за размяна на документи. Целта на този формат е да уеднакви начина на визуализация на документи на различни устройства и операционни системи. При него се описва структурата на една страница и формата се запазва независимо от системата, която го отваря.

Изтегли цветен Бюлетин м. януари 2020 на Европа Директно - Стара Загора Брой 1/2020 (57) във формат PDF

Бюлетин м. февруари 2020 на Европа Директно - Стара Загора Брой 2/2019 (58)

Изтеглете Бюлетин м. февруари 2020 на Европа Директно - Стара Загора Брой 2/2020 (58) 

PDF - ( Файловото разширение - .PDF ) е отворен стандарт за размяна на документи. Целта на този формат е да уеднакви начина на визуализация на документи на различни устройства и операционни системи. При него се описва структурата на една страница и формата се запазва независимо от системата, която го отваря.

Изтегли цветен Бюлетин м. февруари 2020 на Европа Директно - Стара Загора Брой 2/2020 (58) във формат PDF

Бюлетин м. декември 2019 на Европа Директно - Стара Загора Брой 10/2019 (56)

Изтеглете Бюлетин м. декември 2019 на Европа Директно - Стара Загора Брой 10/2019 (56) 

PDF - ( Файловото разширение - .PDF ) е отворен стандарт за размяна на документи. Целта на този формат е да уеднакви начина на визуализация на документи на различни устройства и операционни системи. При него се описва структурата на една страница и формата се запазва независимо от системата, която го отваря.

Изтегли цветен Бюлетин м. декември 2019 на Европа Директно - Стара Загора Брой 10/2019 (56) във формат PDF

 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You can count on us for:

  • Нова процедура по ОПИК 2014 – 2020 подпомага създаване на Регионални Иновативни Центрове (РИЦ) – с богатия си опит в областта на иновациите и разработването на стратегии, Агенция за регионални икономическо развитие – Стара Загора е вашият полезен партньор в създаването на РИЦ.

Upcoming

No events

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80-en