ОПИСАНИЕ
ПАРТНЬОРИ
ЦЕЛ
ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
ПАРТНЬОРИ
ЦЕЛ

INNOCAT: Иновативна технология за заместване на критични суровини в катализаторите на превозните средства на държавната администрация

Monolithos Ltd, Гърция (Водещ партньор)
Търговско-промишлена палата, Манреса, Испания
Генерален съвет на каталонските търговски камари, Каталуния, Испания
Фондация за изследвания и иновации – Tecnalia, Испания
Гръцко дружество за насърчаване на методологиите за изследвания и развитие (PROMEA), Гърция
Международен център за модерни материали и суровини на Кастилия и Леон – ICAMCyL, Испания
Институт за изследване на минералната и енергийната икономика на Полската академия на науките (MEERI), Полша
Регионална агенция за развитие на регион Пардубице, Чехия
Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, България
Технически университет в Кошице, Словакия
Университет в Мишколц, Унгария
Wcycle, Словения
ЗАГ (Словенски национален институт за строителство), Словения

Платината и металите от групата на платината са едни от най-редките и най-трудни за производство на елементи на земята и снабдяването с тях е с много висок риск.. Въпреки това те са сред най-важните за Европейският съюз и автомобилната индустрия.

Решението (технологията):

INNOCAT има за цел да разпространи новаторство в областта на рециклирането и заместването на метали от групата на платината (PGM) в автомобилните катализатори. Проектът се стреми да изгради общности в страните, отговарящи на изискванията на Регионалната Иновативна Схема (РИС), а именно иновационни екосистеми, да стимулира появата на стартиращи предприятия и да насърчи по-нататъшното развитие на бизнеса, въз основа на потенциала за комерсиализация на тази технология. Ползите от този подход ще бъдат ефективно демонстрирани в 7-те участващи държави от РИС, чрез модернизиране на тежкотоварни превозни средства, притежавани или експлоатирани от териториални държавни администрации. Много от тези превозни средства са остарели, с много високи емисии на CO2; следователно ключовите бенефициенти на проекта ще имат както икономически, така и екологични ползи от участието си в проекта. INNOCAT активно търси приноса на публичните органи, бизнеса и предприятията, способстващи за осъществяването на бизнеса (активни в области като поддръжка на автомобили, управление на отпадъците и вторични суровини), както и академични, обучителни, научни и иновационни организации.

Translate »