25 ГОДИНИ АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Създадена през 1995г Агенцията се е утвърдила като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

как можем да ви помогнем?

подпомагане  за успешна интеграция

Насърчаване

и въвеждане на иновации и нови технологии в местната и регионална икономика

Клъстър

за регионално развитие заедно с членуващите в него институции и организации

Подкрепя

местните и регионалните власти в дейността им за устойчиво развитие и създаване на бизнес среда

Основни Дейности

Съдействие

на предприемачите в търсене на източници за финансира

Стратегия

Разработка на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие

Организация

Осъществаване на различни форми на обучение и преквалификация на кадри

Проучване

Оценка на реалния икономически потенциал на регион Стара Загора

Разработване на регионални стратегии

Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране

Translate »